Fotoalbum

Vi har i dag ca. 1 500 bøker i biblioteket i den største leiligheten (24A) i Fuglesangredet, Ørnen 24 i Årebjørnen. Dette biblioteket er blitt mulig gjennom familie og venner sin generøsitet (de har donert bøker til biblioteket), og fordi det meste av våre egne bøker er blitt fraktet hit til hytta. Biblioteket vokser stadig ved at folk legger igjen sin bok, da gjerne med en hilsen til den neste leseren.

Biblioteket representerer på mange måter de verdiene vi vil at hytta skal stå for,  det vil si mangfold, giverglede og omtanke for at alle skal ha det bra og at vi sammen tar vare på det som hytta rommer. Det er kanskje en smule galskap å tenke at det vil fungere å ha bibliotek på en hytte som leies ut, fordi sannsynligheten for bøkene ville bli borte eller ødelagt nok var stor, men det har ikke skjedd. Tvert i mot har folk lagt igjen bøker og gjort at biblioteket vokser og stadig blir mer spennende.

Mangfold - giverglede - omtanke.